Korzyści

Pozytywna Dyscyplina dla edukacji (certyfikacja placówek)

Program
Kontakt
O nas
Referencje
FAQ

Zgłoś swoją swoją placówkę
i dołącz do naszego projektu
Wzmocnij wizerunek swojego

żłobka, przedszkola lub szkoły

Certyfikacja placówek


Wystartuj razem z nami już za ...

Dni
Godzin
Minut
Sekund
Zgłoś swoją placówkę *

* zgłoszenie jest tylko wstępną deklaracją i nie pociąga żadnych prawnych konsekwencji

Dlaczego warto przystąpić do certyfikacji?

Poprawia wizerunek


Zatrzymuję rotację

 • nauczyciele coraz częściej doświadczają wypalenia zawodowego, które m.in. wynikają z ograniczeń systemowych, trudności wychowawczych z uczniami i brakiem skutecznych metod (stare już nie działają) i ogólną frustracją, dlatego w ostatnim czasie znacząco wzrosła ilość podań o roczny urlopów dla poratowania zdrowia i/lub ilość składanych wypowiedzeń
 • szkoły również zauważają odpływ uczniów z placówki, co często jest podyktowane wypaleniem zawodowym nauczycieli, co przekłada się na zmniejszone finanse placówki
 • Certyfikacja Twojej Placówki i wdrożenie Pozytywnej Dyscypliny pozwala zatrzymać rotację nauczycieli i zwiększa poziom zadowolenia kadry
 • czy wiesz, że wielu nauczycieli po zapoznaniu się z Pozytywną Dyscypliną i wdrożeniu jej w swojej klasie (grupie) rezygnuje z rocznego urlopu oraz odzyskuje motywację do pracy, bo znowu widzi sens w tym co robi
 • nasz projekt pomaga żłobkom, szkołom i przedszkolom stać się miejscem przyjaznym dla dzieci, rodziców i nauczycieli
 • to jedyny taki projekt w Polsce i na świecie, który działaniem obejmuje systemowo wszystkich interesariuszy
 • Pozytywna Dyscyplina uczy czym jest równowaga między życzliwością a stanowczością
 • Pozytywna Dyscyplina pokazuje jak tworzyć relacje oparte na wzajemnym szacunku, pomaga odbudować autorytet nauczyciela i pozytywnie wpływa na wizerunek szkół i przedszkoli w Polsce

Poprawia atmosferę

 • atmosfera pracy poprawia się na współpracującą i wspierającą. Dzięki stosowaniu narzędzi Pozytywnej Dyscypliny nauczyciele odzyskają błysk w oku i ponownie odnajdą pasję w nauczaniu, a uczniowie motywację do pracy
 • Certyfikacja Placówki to kompleksowy 6-letni proces zmiany całej kultury organizacyjnej Twojej placówki. To proces przejścia z placówki zarządzanej hierarchicznie do placówki zarządzanej holistycznie. Przez cały okres certyfikacji będziesz otrzymywać wskazówki i nasze wsparcie. Do pomocy masz ponad 50 certyfikowanych Edukatorów Nauczycielskich w całej Polsce. Każdy z nich oferuje konsultacje, mentoringi, webinary, szkoleniowe rady pedagogiczne i obserwacje bezpośrednie. To jest czas na transformację polskich szkół i przedszkoli.

Nasz projekt pomaga żłobkom, szkołom i przedszkolom stać się miejscem przyjaznym dla dzieci, rodziców i nauczycieli. Jest to jedyny taki projekt w Polsce i na świecie, który systemowo obejmuje wszystkich jej uczestników. Pozytywna Dyscyplina uczy czym jest równowaga między życzliwością a stanowczością. Pokazuje jak tworzyć relacje oparte na wzajemnym szacunku, pomaga odbudować autorytet nauczyciela i pozytywnie wpływa na wizerunek szkół i przedszkoli w Polsce.


Certyfikacja Twojej Placówki pozwoli zatrzymać rotację nauczycieli i zwiększy poziom zadowolenia kadry. Atmosfera pracy poprawia się na współpracującą i wspierającą. Dzięki stosowaniu narzędzi Pozytywnej Dyscypliny nauczyciele odzyskają błysk w oku i ponownie odnajdą pasję w nauczaniu, a uczniowie motywację do pracy.


Certyfikacja Placówki to kompleksowy 6-letni proces zmiany całej kultury organizacyjnej Twojej placówki. To proces przejścia z placówki zarządzanej hierarchicznie do placówki zarządzanej holistycznie. Przez cały okres certyfikacji będziesz otrzymywać wskazówki i nasze wsparcie. Do pomocy masz ponad 50 certyfikowanych Edukatorów Nauczycielskich w całej Polsce. Każdy z nich oferuje konsultacje, mentoringi, webinary, szkoleniowe rady pedagogiczne i obserwacje bezpośrednie. To jest czas na transformację polskich szkół i przedszkoli.

Dla kogo jest certyfikacja placówek?

 • żłobki i klubiki dziecięce - publiczne i niepubliczne żłobki lub klubiki dziecięce działające na podstawie przepisów Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
 • przedszkola - publiczne i niepubliczne przedszkola (w tym punkty przedszkolne i oddziały przedszkolne w szkołach) w rozumieniu przepisów Ustawy Prawa Oświatowego
 • szkoły – publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe i ponad podstawowe w rozumieniu przepisów Ustawy Prawa Oświatowego

ŻŁOBKI i KLUBIKI

PRZEDSZKOLA

SZKOŁY

Jak wygląda program certyfikacji placówek?

Jak przebiega pierwszy (1) etap certyfikacji?

 • placówka, która chce przystąpić do ogólnopolskiego programu musi w pierwszej kolejności przeszkolić co najmniej 80% swoich nauczycieli - Szkolenie Bazowe PD
 • Szkolenie Bazowe PD (dla nauczycieli i opiekunów) - jest to 12 godzinny program warsztatów skierowany dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w placówkach opiekuńczych i oświatowych.
 • Szkolenie musi być zrealizowane w formie stacjonarnej i wyłącznie przez Certyfikowanego Edukatora Nauczycielskiego Pozytywnej Dyscypliny
 • program Szkolenia Bazowego PD składa się z 4 modułów opracowanych przez LERNEE i zatwierdzony przez PDA, czyli Positive Discipline Association - amerykańskie stowarzyszenie, które odpowiada za rozwój Pozytywnej Dyscyplina oraz jej promocję na świecie
 • 1 etap certyfikacji placówek dotyczy wdrożenia założeń czterech (4) modułów ze Szkolenia Bazowego PD
 • na tym etapie skupiamy się głównie na relacji uczeń - nauczyciel i może obejmować mentoringi, hospitacje, mini szkolenia rady itd
 • placówka, która chce przystąpić do programu podpisuje umowę z LERNEE i otrzymuje status PRZYJACIELE PD

Szkolenie Bazowe PD

1 ETAP

status PRZYJACIELE

faza wdrożeniowa

1 ETAP

status PRAKTYCE

faza weryfikacji

wymóg formalny

Zobacz placówki >>
Szkolenia Bazowe PD >>
Zgłoś placówkę >>

Jak przebiega drugi (2) etap certyfikacji?

 • placówka, która chce przystąpić do drugiego (2) etapu ogólnopolskiego programu musi ukończyć etap pierwszy (1) oraz przeprowadzić szkolenie certyfikacyjne dla co najmniej 80% swoich nauczycieli - Certyfikowany Nauczyciel PD
 • certyfikacja obejmuje przeprowadzenie i omówienie ćwiczeń, które później nauczyciel będzie realizował z dziećmi w grupie lub w klasie
 • to kompleksowy 2-dniowy program wychowawczy, podczas którego uczestnicy poznają założenia programu wychowawczego
 • szkolenie jest realizowane w formie stacjonarnej i wyłącznie przez jedną z dwóch Certyfikowanego Trenera PD w Polsce

Certyfikowany Nauczyciel PD

2 ETAP

status PASJONACI

faza wdrożeniowa

2 ETAP

status LIDERZY

faza weryfikacji

wymóg formalny

 • 2 etap certyfikacji placówek dotyczy wdrażania kompleksowego programu Pozytywnej Dyscypliny w grupie przedszkolnej / klasie szkolnej oraz wdrażania założeń PD do kultury organizacyjnej placówki na każdym poziomie struktury organizacyjnej placówki; może trwać min. 1 rok; a praktyka pokazuje, że realny czas to 2-3 lata
 • 2 etap obejmuje pracę na każdym poziomie relacji: uczeń - nauczyciel; nauczyciel - nauczyciel, nauczyciel - rodzic, dyrektor - nauczycie

Jakie są korzyście z wdrożenia PD?

Wzmacnia Więź


Uczy Asertywności

 • jest demokratycznym podejściem wychowawczym
 • uczy jak jednocześnie mieć życzliwą
  i stanowczą postawę, komunikację

 • uczy szacunku do siebie i innych oraz do sytuacji (kontekstu)
 • skupia się na pielęgnowaniu poczucia przynależności i bycia ważnym
 • jest alternatywą do kar i nagród
 • buduje relacje horyzontalne, partnerskie i pełne szacunku

Rozwija Kompetencje

 • uczy ważnych kompetencji życiowych jak: asertywność, odpowiedzialność, sprawczości, gotowość do zmiany i ryzyka, do popełniania błędów itd
 • sprawia, że dziecko wyrasta na szczęśliwego i autonomicznego dorosłego


Daje Narzędzia

 • jest ułożona w bloki tematyczne
 • ma uporządkowaną strukturę, co ułatwia jej wdrażanie
 • prowadzi krok po kroku i nie wymaga wiedzy eksperckiej
 • daje 52 konkretne techniki do pracy

Jest Wszechstronna

 • ma zastosowanie w relacjach prywatnych i zawodowych
 • uczy jak modelować zachowania w szkole, przedszkolu, domu i w pracy
 • jest wiedzą uniwersalną, którą można wykorzystać w każdym obszarze życia
 • rozwijanie kompetencji życiowych i społecznych uczniów (dzieci) zwiększa ich poczucie sprawczości
 • autorytet oparty na szacunku pozwala, dorastającym dzieciom, rozwinąć ich największe talenty oraz wykorzystać nadarzające się możliwości i okazje

Wzmacnia Pewność

Zwiększa komfort

 • zmniejsza ryzyko wystąpienia wypalenia zawodowego nauczycieli
 • obniża poziom hałasu w klasie i grupie, a tym samym zwiększa komfort pracy
 • zmniejsza poziom obciążenia pracą nauczyciela i oddaje odpowiedzialność i sprawstwo uczniom (dzieciom)

Ułatwia pracę

 • pozwala efektywniej realizować podstawę programową, z uwagi na wzrost zaangażowania uczniów
 • pozwala skuteczniej rozwijać zainteresowania i pasje uczniów
 • poprawia motywację uczniów do pracy, rozwoju i osiągania celów

Buduje autorytet

 • buduje wzajemny i trwały szacunek w relacji uczeń - nauczyciel
 • nauczyciel staje się partnerem i wsparciem dla ucznia (dziecka) przy jednoczesnym zachowaniu swojej roli
 • poprawia się współpraca z rodzicami uczniów (dzieci)

Co mówią nauczyciele o Pozytywnej Dyscyplinie?

"Szkolenie bazowe i certyfikacyjne PD (pierwszy etap) uświadomiło mi, jak niewiele wiem na temat komunikacji międzyludzkiej. Okazuje się, że odpowiednio sformułowany komunikat może jak zaklęcie pootwierać pozatrzaskiwane przez nas samych drzwi do porozumienia. I wcale nie trzeba wygłaszać tyrad - wręcz przeciwnie - im krócej, tym efektywniej. I co najważniejsze PD działa natychmiastowo - efekt widoczny od ręki. Gorąco polecam."

Robert Krukowski

nauczyciel j. polskiego

"To działa, działa, działa !!! Przyznam, że początkowo byłam dość sceptyczna. Zastanawiałam się czego nowego nauczę się, przecież jestem nauczycielem z ogromnym stażem.

W końcu uczeń to uczeń, a nauczyciel to nauczyciel. Powiem tak - dawno nie byłam na tak wartościowym szkoleniu. Większość czasu to warsztat oraz doświadczanie roli ucznia. Niby nic wielkiego, a jednak. Na szkoleniu uświadomiłam sobie jak często jestem dyrektywna wobec uczniów. To było dla mnie trudne i jednocześnie potrzebne. PD praktykuję w swoich klasach już od kilku miesięcy. Pod koniec roku szkolnego (2021/22) podeszło do mnie kilku uczniów i powiedziało mi - nie wiemy co się stało i dlaczego, ale chcemy, żeby tak zostało. Po czym dodali - jest Pani naszą ulubioną nauczycielką. Dawno tak dobrze się nie czułam w roli nauczyciela. (...) Komunikaty działają!!! Pozytywna Dyscyplina działa !!! A JA jestem z siebie dumna. Bycie wychowawcą i nauczycielem stało się prostsze.

"Od początku w mojej pracy z dziećmi starałam się zwracać uwagę na relację. Szukałam metod, które pomogą mi we właściwy sposób komunikować się z dziećmi tak aby budować między nami więź a nie stawiać mury z których szczytu będę rzucała rozkazami. Taką właśnie jest Pozytywna Dyscyplina. Pomaga budować relacje pełne szacunku i zrozumienia. Stwarza przestrzeń, gdzie dzieci mogą rozwijać swoje życiowe kompetencje, o których czasami w natłoku dydaktyki zapominamy. I kiedy czasami staje w sytuacji, że już nie wiem co zrobić, przypominam sobie jedną z technik Pozytywnej Dyscypliny - Nawiąż relacje zanim naprawisz sytuację. Każdy z nas potrzebuje zrozumienia dlaczego czujemy się źle i wsparcia w tym, aby poczuć się lepiej. To tylko niewielka część tego czego dowiecie się na kursie. A to co najważniejsze poznane techniki można wdrożyć nie tylko w pracy z dziećmi, ale także w domu, podwójna wygrana 🙂 Polecam z całego serca!

Daria Mucha

nauczyciel wychowania przedszkolnego

Barbara Rutkowska

nauczycielka fizyki

Kim są Trenerki PD i twórczynie programu?

Pozytywną Dyscyplinę EDU w Polsce tworzą dwie (2) certyfikowane Trenerki PD - Sylwia Anderson-Hanney & Agnieszka Białecka-Rutkowska. Obie trenerki wycertyfikowały łącznie ponad 350 Edukatorów PD. Poznały się w 2017 podczas pierwszej certyfikacji w Polsce, gdzie Sylwia była prowadzącą a Agnieszka uczestnikiem. Od razu wiedziały, że wspólnie stworzą wyjątkowe projekty zmieniające polskie podejście do wychowania dzieci.

Sylwia Anderson-Hanney

Szkolenia, które prowadzi, to szeroko pojęty zakres rozwoju kompetencji miękkich, skierowane głównie do rodziców, nauczycieli, specjalistów pracujących z dziećmi oraz kadry zarządzającej. Ukończyła kilka kierunków studiów i studiów podyplomowych: m.in. Profilaktyka społeczna i resocjalizacja na Uniwersytecie Warszawskim, Coaching, Psychoterapia Dzieci i Młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Jest również Certyfikowaną Trenerką Biznesu SET®.


Jest doświadczonym nauczycielem, wychowawcą i tutorem na wszystkich szczeblach edukacji. W swojej karierze zawodowej pracowała jako opiekun żłobkowy, wychowawca przedszkolny jak rownież jako pedagog szkolny w szkole podstawowej i gimnazjum. Dzięki temu doskonale zna pracę nauczycieli i ich bolączki. Wcześniej była nagradzanym przez wojewodę mazowieckiego pracownikiem pomocy społecznej oraz kuratorem sądowy.


Oprócz szkoleń prowadzi gabinet konsultacyjno - terapeutyczny dla dzieci i młodzieży oraz rodziców. Jest jedną z prekursorek Pozytywnej Dyscypliny w Polsce oraz pierwszą trenerką PD w Polsce, pełniącą jednocześnie funkcje International Advisor dla Positive Discipline Association.

Sprowadzenie Pozytywnej Dyscypliny do Polski było odpowiedzią na poszukiwanie balansu między wychowaniem konserwatywnym a “bezstresowym” zarówno w obszarze rodzicielskim jak i w edukacji. Zapytana przez innych dlaczego to robi odpowiada prosto - każdego dnia chcę być lepszą mamą, żoną, nauczycielem, lepszym człowiekiem. Nazwana przez uczestników szkoleń “Wielką Orkiestrą Pozytywnej Dyscypliny”. Prywatnie żona Jamesa, z którym wychowuje sześcioro dzieci: Kubę, Ninę. Roberta, Rosie, Leonardo i Bruno.

Agnieszka Białecka-Rutkowska

W branży szkoleniowej pracuje już od kilku lat. Prowadzi warsztaty z kompetencji miękkich, głównie z komunikacji oraz szkolenia i certyfikacje dla rodziców i nauczycieli. Jest certyfikowaną Trenerką PD jak również Certyfikowaną Trenerką Biznesu SET®, FRIS® i MindSonar® oraz Process Communication Model®. Pasjonuje ją także Analiza Transakcyjna (AT), która jest nurtem psychologicznym. Ukończyła wiele kierunków studiów. Jest absolwentką m.in. Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim, Akademi Leona Koźmińskiego czy Uniwersytetu SWPS w Warszawie, gdzie studiowała coaching i mentoring.


Jej przygoda z Pozytywną Dyscypliną zaczęła się w 2017 roku, kiedy szuka czegoś innego niż dotychczasowe podejście wychowawcze, czegoś co mogłaby wdrożyć w swoich przedszkolach integracyjnych, które prowadzi od 18 lat.


Pozytywną Dyscyplinę (PD) jako pierwsza zarekomendowała jej psycholog przedszkolna. Odrzuciła ten pomysł z uwagi słowo "dyscyplina" w nazwie. Pochopnie oceniała metodę, o czym często mówi. Po raz drugi usłyszała o PD podczas zaawansowanych szkoleń z AT prowadzonych przez superwizorów z European Association for Transactional Analysis (EATA). Tym razem zgłębiła jej założenia i okazało się, że jest tym czego szuka. PD pozwoliła jej stać się jeszcze lepszym rodzicem, szefem, generalnie lepszym człowiekiem. Dziś, jako Trenerka PD, ma przyjemność prowadzić szkolenia, certyfikacje na Edukatorów oraz wdrażać ogólnopolski program dla placówek w duchu PD, który współtworzy wspólnie z Sylwią.


PD pozwala jej realizować swoją misję, bo od zawsze lubiła stymulować ludzi do działania i rozwoju. Uważa, że każda negatywna sytuacja ma swoją pozytywną stronę, którą można wykorzystać dla siebie. A prywatnie jest żoną i mamą trójki nastolatków - Piotra, Asi i Kasi.

Wypełnij formularz

Wypełnij formularz, a my wyślemy Ci informacja dotyczące ogólnopolskiej Certyfikacji Placówek.

Pozytywna Dyscyplina w Twojej placówce

Skontaktuj się z nami

661 707 606

Kamila Skalska

Koordynatorka projektu

k.skalska@pd-edu.pl

Katarzyna Gajda

Koordynatorka projektu

535 542 184

k.gajda@pd-edu.pl

 • dolnośląskie
 • lubuskie
 • łódzkie
 • małopolskie
 • opolskie
 • śląskie
 • wielkopolskie
 • zachodnio-pomorskie
 • kujawsko-pomorskie
 • lubelskie
 • mazowieckie
 • podkarpackie
 • podlaskie
 • pomorskie
 • świętokrzyskie
 • warmińsko-mazurskieie
Województwo

Województwo

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Pytanie 1 ...

(...)

Zapraszamy do naszych social mediów

Polityka Prywatności